Adatvédelmi tájékoztató


Örülünk, hogy honlapunkon üdvözölhetjük! Az Ön személyes adatainak védelme fontos számunkra, szeretnénk, ha látogatása alatt biztonságba érezné magát. Ezért védjük a privát szféráját és az Ön személyes adatait. A személyes adatait ezen tájékoztatóba foglaltakkal egyezően és a mindenkor irányadó európai és magyar jogszabályoknak megfelelően kezeljük. Irányadó jogszabályok (továbbiakban ”Irányadó Jogszabályok”)

- Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet („GDPR”)
- Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv”).

A következőkben áttekintést adunk arról, hogy a honlapunkon való időzés alatt mely információkat gyűjtjük, ezeket hogyan használjuk fel.

1. Adatkezelő neve és címe
A KSH Rugógyár Betéti Társaság, 9082 Nyúl, Potyondi utca 1. a http://www.ksh-rugo.hu honlap fenntartója és felelős az Irányadó Jogszabályok betartásáért.

2. Adatvédelmi megbízott
Adatvédelmi megbízottunk az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen minden adatvédelmi jogot érintő kérdésben elérhető.

3. Személyes adatok köre
A személyes adatok az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármilyen információ; azonosítható olyan természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítja különösen olyan azonosító segítségével, mint név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, illetve egy vagy több különleges jellemző. amelyek a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitásának kifejeződése.

A személyes adatok a honlapunk használatával kapcsolatos információkat is tartalmaznak. Ez általában naplófájlok vagy cookie-k használatával történik. A naplófájlokról és a cookie-ról további tudnivalókat az alábbiakban talál.

4. Cél és az érintett személyes adatok
Az adatok gyűjtésének, feldolgozásának és felhasználásának köre és típusa attól függően változik, hogy honlapunk meglátogatásakor kizárólag általánosan elérhető információk lekérése vagy kiegészítő szolgáltatások igénybe vétele történik.

1a) Tájékoztató jellegű használat

Honlapunk tájékoztató jellegű adattartalmának használatakor alapvetően nem szükséges személyes adatokat megadnia.

Abban az esetben jóval több adatok rögzítünk amikor oldalainkat felkeresi, de csak azokat az adatokat, melyeket az Ön böngészője adott esetben automatikusan elküld, mit például 

- Refferer (előtte felkeresett oldalak),

- kért weboldalak vagy fájlok

- böngésző típusa és verziószáma,

- használt eszköz típusa,

- hozzáférés időpontja,

- IP-cím névtelen formában (csak a hozzáférés helyének meghatározásához)

A számítógép IP-címét a rendszer az úgynevezett naplófájlokban tárolja, amelyek csak a weboldal használatának időpontjában kerülnek tárolásra, és ezt követően a rendszer azonnal törli vagy rövidítve anonim formába hozza. A többi adat korlátozott ideig tárolásra kerül. Ezen adatokat honlapunk működtetéséhez használjuk, különösen annak hibáinak megtalálásához és kijavításához és a weboldal terhelésének meghatározásához és hogy kiigazításokat, javításokat eszközölhessünk.

1b) További szolgáltatások igénybevétele
Amennyiben Ön honlapunkon keresztül további szolgáltatásokat vesz igénybe, adott esetben szükség lehet személyes adatok megadására. Az adatok feldolgozása kizárólag az Ön által igényelt szolgáltatások nyújtása céljából történik.

5. Kapcsolat
Honlapunkon lehetőséget biztosítunk arra, hogy e-mailen kapcsolatba lépjen velünk. Felhívjuk figyelmét, hogy a titkosítatlan kommunikáció e-mailben nem biztonságos. Nem zárható ki, hogy az ily módon továbbított adatok illetéktelen személyek által olvashatók, másolhatók, módosíthatók vagy törölhetők. Felhívjuk figyelmét, hogy az e-mailen küldött üzenetei a megőrzés törvényi kötelezettségeinek megfelelően tárolásra kerülnek.

6. A Cookie
Cookie-kat használunk a látogatók preferenciáinak követésére és webhelyeink optimalizálására. A cookie-k kis szöveges fájlok, amelyek a számítógépen tárolásra kerülnek, amikor Ön meglátogatja honlapunkat. Ha szeretné, bármikor törölhet őket. Ez azonban azt eredményezheti, hogy az egyes funkciók elérhetetlenné válnak az Ön számára. A cookie-k törléséhez olvassa el a böngésző súgó funkcióját.

7. A személyes adatai nem kerülnek továbbításra
Személyes adatait nem osztjuk meg harmadik féllel; kivéve, ha Ön hozzájárult ahhoz vagy törvényi határozat és / vagy hivatali vagy bírósági végzés okán adattovábbításra köteleznek.

Ez különösen a bűnüldözési, a biztonsági vagy a szellemi tulajdonjogok érvényesítése céljából történő információnyújtás lehet.

8. Adatbiztonság
Minden információ, melyet Ön közöl velünk, az Európai Unión belüli szervereken kerül tárolásra. Weboldalainkat és más rendszereinket technikai és szervezési intézkedésekkel, adatvesztés, megsemmisítés, megváltoztatás vagy az Ön adatainak jogosulatlan személyek általi terjesztése ellen biztosítjuk.

9. Az Ön jogai
Joga van:

- Díjmentesen tájékoztatást kapni az Önről elmentett személyes adatokról (hozzáférés joga)

- Igazolást kérni arról, hogy feldolgozzuk-e az Ön személyes adatait (igazolás kérésének joga)

- Kérheti a személyes adatok azonnali törlését, feltéve azok feldolgozása nem szükséges és a GDPR további követelményei teljesülnek (törlés kérésének joga)

- Kérheti az Ön adatait érintő pontatlan személyes adatok azonnali helyesbítését és elvégzését (a helyesbítéshez való jog)

- A szermélyes adatok feldolgozásának korlátozását követelheti (a feldolgozás korlátozására vonatkozó jog)

- Kérheti az Önt érintő személyes adatokat strukturált, általános, számítógéppel olvasható formában való közlését (Adatok hordozhatósága)

- Ellentmondani az Ön személyes adatainak feldolgozásának (ellentmondáshoz való jog)

- Jogosult arra, hogy nem csak kizárólag automatizált adatfeldolgozáson –beleértve a profilkészítést- alapuló döntés szülessen, mely jogi hatással bír vagy hasonló módon jelentős hatással van Önre nézve (jobb eseti alapon hozott határozathoz való jog)

- Az Ön személyes adatainak feldolgozásához való beleegyezését bármikor visszavonhatja a jövőre nézve.

- Panaszt tehet az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz, ha úgy véli, hogy a személyes adatok feldolgozása GDPR előírásai ellen történt (panasztétel joga).

Jogairól további információért kérjük, forduljon adatvédelmi megbízottunkhoz.

10. A személyes adatok törlése és zárolása a cél teljesülése után
A személyes adatokat csak addig dolgozzuk fel és tároljuk, míg a feladat teljesítéséhez szükséges, de legfeljebb a jogszabályban előírt megőrzési és elmentési időszakok lejártáig. A kötelező megőrzési és mentési időszak lejárta esetén a személyes adatok az adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően törlésre vagy zárolásra kerülnek.

11. A vevőknek és a szállítóknak szóló információk a GDPR 13./14. bekezdése szerint.


Cookie használata megkönnyíti szolgáltatásaink nyújtását. Szolgáltatásaink használatával beleegyezik a cookie-k létrehozásába és használatára az Ön számítógépén.
è további információk Ok